søndag 2. september 2012

Jakten på en annen rikdom av Kristin Flood


Dette er en vakker eksistensiell bok som Kristin Flood har skrevet om Frans av Assisis. Boka veksler mellom en litterær reise tilbake til Frans av Assisis oppvekst og levetid, i Umbria i Italia,og hennes egen vandring både på det ytre og det indre plan i hans fotspor.

For et par uker siden var jeg på en bokkafe i Trondheim, Kristin Flood snakket om den siste boka si. Det var helt spesielt å høre henne snakke om sin vandring og opplevelser i den katolske mannens fotspor. Frans av Assisis som levde på 1200-tallet, vokste opp som en rikmannsønn, men brøt ut av familien tidlig i 20-årene  og levde som en fattig resten av sitt liv, dedikert til Vårherre, og for å hjelpe de fattige,syke  og svake.
Jeg bestemte meg der og da for å kjøpe boka hennes. Nå er den ferdiglest. Det er en stillferdig bok på mange måter, men interessant. Det er spennende å lese om livet til Frans av Assisi, og hvordan han levde. Flood forsøker å være så tro mot kildematerialet som mulig, selv om hun tar seg dikteriske friheter når hun beveger seg i det litterære landskapet sammen med Frans og Klara.
Selv får hun verdifulle innsikter underveis på en pilgrimsvandring fra Assisis til Gubbio, til fjellet LaVerna, sammen med en annen pilgrim. Hun er også på jakt etter å finne ut hva Frans av Assisi kan fortelle oss i dag, og hvordan vi kan leve etter hans budskap. Om hvordan vi kan få kontakt med oss selv, en annen rikdom, som ikke handler om materiell rikdom og begjær på mange plan.
Boka anbefales!
(skrevet 2009, reposting fra artemisia.vgb.no) 
Stenersen forlag, 2009Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar